Inspekční prohlídky a pravidelná údržba

Zařízení by měla fungovat bezporuchově a bezpečně. 

S naším programem inspekčních prohlídek a údržby Vám poradíme,  jak docílit bezpečného a bezporuchového chodu Vašich jeřábových zařízení. Zaměřujeme se na dosažení vysoké disponibitiy zařízení  s ohledem na vysokou míru bezpečnosti obsluhy a provozovatele, kontroly provádíme pravidelně, spolehlivě a odborně. Pracují pro Vás výhradně kvalifikovaní a zkušení servisní pracovníci, kteří mají zkušenosti i s ostatními zařízeními. Inspekční prohlídky a údržbu nabízíme pro jeřáby, zdvihací zařízení, vázací prostředky a komponenty značky Demag i ostatních  výrobců jeřábové techniky.

Údržbu a inspekční prohlídky provádíme na základě servisních  výkonů, které odráží zákonné předpisy dané země a požadavky specifikované výrobcem.

Prevence poruch

Prevence poruch

Vlivem používání jeřábových zařízení dochází k běžnému opotřebení dílů, které za určitých okolností mohou způsobit poruchu. Budeme za Vás sledovat  inspekční prohlídky Vašeho zařízení a tím předejdeme potenciálním nebo blížícím se závadám, protože umožníme včasné rozpoznání a odstranění závady.

 


 

Údržba v předem plánovaných termínech

Kromě inspekčních prohlídek musí být zařízení pravidelně a v předepsaných intervalech odborně udržováno a kontrolováno, vše podle harmonogramu údržby.  Pravidelné prohlídky zvládneme taky. Opotřebitelné díly včas vyměníme, odstraníme nečistoty, doplníme oleje a maziva, aby všechno běželo jako na drátku. Samozřejmě používáme výhradně originální náhradní díly.

Rychlé servisní zásahy

Díky naší celoplošné síti zkušených servisních týmů můžeme být všude rychle na místě, jak při pravidelných termínech, tak i v nouzových případech.

Včasné plánování servisních prohlídek

V rámci uzavřené servisní smlouvy Vám pomůžeme dodržovat předepsané lhůty.  Před plánovanou kontrolou Vám sami zavoláme a sjednáme termín plánované návštěvy.


 
 

Servisní smlouvy

Servisní smlouva na průmyslové jeřáby Vám zajistí optimální péči během celého životního cyklu Vašeho zařízení - pro optimální bezpečnost a provozuschopnost.

Servisní smlouvy


 
 

Přeměřování jeřábových drah a geometrie jeřábů

Pravidelné přeměřování Vašich jeřábových drah a geometrie jeřábů, které provádíme, Vám skýtá ty nejlepší předpoklady a umožňuje maximální bezpečnost produktů.

Přeměřování jeřábových drah a geometrie jeřábů


 


Kontaktní osoba

Demag servisní středisko
Terex Material Handling, s.r.o. 
Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika
 
 

Telefon: +420 312 514 111
Fax: +420 312 514 111
E-mail: Korespondenční adresa


 

 

© Konecranes and Demag s.r.o.