Bezpečnostní kontroly

Přinášíme jistotu 

V oblasti bezpečnosti neponechávejte nic náhodě.  Každá firma, která provozuje jeřáby, zdvihací zařízení, elektrické přístroje a provozní prostředky odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců. Pravidelné provádění inspekčních kontrol zvyšuje bezpečnost Vašich provozovaných zařízení. Musíte zajistit, aby rizika hrozící osobám nebo majetku, například v důsledku pádu břemene, byla včas rozeznána a eliminována a tím byly splněny požadavky předpisů BOZP a předcházelo se případným úrazům a nehodám.
 

Servis nezávislý na výrobci

Zaručíme Vám bezpečný provoz bez ohledu na to, zda se jedná o zařízení Demag nebo produkty jiných výrobců. Naši zkušení inspekční technici jsou autorizovaní odborníci k provádění všech bezpečnostních kontrol na jeřábových zařízeních.

Všechny prohlídky z jedné ruky

Bezpečnostní kontroly

Zajistíme a provedeme všechny potřebné inspekční prohlídky, při nichž využijeme naše aktuální znalosti a bohaté zkušenosti. Pomáháme Vám splnit  zákonné povinnosti provozovatele jeřábových  zařízení.

 

 

 

 

Další výhody:

  • Zvýšení bezpečnosti
  • Ochrana před případnými nároky na náhradu škody
  • Předcházení druhotným škodám a vysokým nákladům za opravy
  • Snížení zbytečných výpadků z důvodu poruchy
  • Splnění zákonných povinností
  • Kompletně zdokumentované výsledky

 
 

Bezpečnostní kontroly jeřábů, navijáků, zdvihacích a tažných zařízení

A přestože se jim tak říká,jsou pravidelné bezpečnostní kontroly rozhodující nejenom pro bezpečnost zařízení, ale také prodlužují jeho životnost.

Bezpečnostní kontroly jeřábů, navijáků, zdvihacích a tažných zařízení


 
 

Bezpečnostní kontroly vázacích prostředků


Na vázací prostředky se často zapomíná, ačkoliv se stále používají, Přitom již malá nebo dokonce neviditelná poškození mohou mít nedozírné důsledky pro bezpečnost.

Bezpečnostní kontroly vázacích prostředků


 

 

Posouzení rizik

Posouzení rizik je klíčem ke snížení pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotních obtíží způsobených prací, a tím také k vyšší hospodárnosti a konkurenceschopnosti.

Posouzení rizik


 
 

Výpočet SWP pro zdvihací zařízení

S naším výpočtem SWP máte přehled o rezervách v užívání Vašich lanových a řetězových kladkostrojů.

Výpočet SWP pro zdvihací zařízení


 

 
 

Kontaktní osoba

Demag servisní středisko
Terex Material Handling, s.r.o. 
Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika
 
 

Telefon: +420 312 514 111
Fax: +420 312 514 111
E-mail: Korespondenční adresa


 

 

© Konecranes and Demag s.r.o.