Osvědčené v drsném prostředí

Jeřáby pro manipulaci s kompostéry

Vše pod kontrolou:

Procesní jeřáby Demag ve spalovně odpadů

Spolehlivý provoz 24/7:

Plně automatické procesní jeřáby v odpadní jímce

Vysoký pracovní výkon ve 2 úrovních

Složení - smísení - plnění do pece

Spolehlivá jeřábová technologie pro obnovitelné energie:

Jeřáby v tepelné elektrárně


Likvidace odpadů

Dodáváme do celého světa řešení pro úpravu a zpracování odpadů. Na základě naší dlouholeté zkušenosti podporujeme provozovatele zařízení na zpracování odpadu naším osvědčeným oborovým know-how. Naše jeřáby zajišťují také automatický provoz ve skladech a odpadních bunkrech a přepravu materiálu k dalším procesním krokům.
 

Oblasti použití

  • Spalovny odpadů
  • Zařízení na alternativní paliva
  • Třídění / úprava

Spalovny odpadů

Demag procesní jeřáby  zajišťují skladování  směsného paliva a jeho zavážení do spalovacích linek. Přispíváme tak k lepšímu zvládnutí celosvětově rostoucího objemu odpadu. Jeřábová zařízení jsou přesně přizpůsobená požadavkům jednotlivého zákazníka:
 
  • ručně ovládané jeřáby
  • jeřáby určené pro poloautomatické procesy
  • jeřáby - plně automatická zařízení s nepřetržitým provozem 24/7
Dodáváme vlastní systém pro správu skladu, který kromě ovládání jeřábu zajišťuje také vizualizaci zařízení a automatické měření stavu naplnění odpadní jímky.  Provozovatelé zařízení využívají Demag jeřáby také pro hospodárnou likvidaci popela a strusky. 
 

Zařízení na alternativní paliva

Demag plně automatické procesní jeřáby zabezpečují ústřední funkci i u zařízení pro využití odpadů jako jsou paliva, plasty nebo kaly.  Jeřáby zajišťují uložení materiálu, podle potřeby smísení materiálu a navíc zajišťují plynulé zásobení spalovací linky.

 

Třídění a úprava

Dodáváme i zařízení pro další využití domovního a průmyslového odpadu.  Naše procesní jeřáby  zajistí překládku pro následující procesní kroky:  jeřáby v automatickém provozu uloží dodaný odpad a dodávají jej do drtiček a do kompostérů.
Naše motory se používají také k pohánění dopravníkových pásů v recyklačních zařízeních určených k separaci materiálů.
 

 

NAPSALI O NÁS

alle Neuigkeiten | RSS Feed


 
 
 
 

© Konecranes and Demag s.r.o.