Neutrální energie pro CO2

Jeřábová technologie Demag s balíkovým drapákem

Šetrně k přírodě

Procesní jeřáb při výrobě pelet

Ve službách bioenergie

Automatické zásobování výroby pelet

12 balíků jedním zdvihem

Automatická manipulace s Demag procesním jeřábem

Proces zásobování pod kontrolou

Drapák s čidly kontroluje vlhkost


AUTOMATICKÝ MOSTOVÝ JEŘÁB PRO MANIPULACI S BIOMASOU

Příklad energetické úspornosti a hospodárnosti

Společnost Drax Power Ltd. je jedním z největších provozovatelů elektráren v Velké Británii. Pro výrazné zvýšení vlastních kapacit při výrobě elektrické energie z biomasy investovala společnost Drax v provozovně Goole/East Riding do prototypového zařízení, které zpracovává slámu na pelety. Pelety se dále využívají jako přídavek pro snížení emisí CO2 pro spalování v nedaleké uhelné elektrárně provozované touto společností.

Efektivní organizace procesu zásobení

Firma Demag podporuje společnost Drax při manipulaci a přepravě balíků se surovou slámou pomocí nejmodernější jeřábové techniky a tím významně přispívá v procesu zásobování ke zlepšení klimatické bilance.

S ohledem na specifické požadavky jsme ve skladu o rozloze 1 700 m² instalovali dvounosníkový mostový jeřáb s inteligentním drapákem, který zajišťuje efektivní a hospodárné provozní zásobování.


 

Logistika při zpracování biomasy

Procesní jeřáb:Funkční a hospodárný

Obrazová galerie


 

NAPSALI O NÁS

alle Neuigkeiten | RSS Feed


 
 
 
 

© Konecranes and Demag s.r.o.